Informatief » veelgestelde vragen over homoseksualiteit


Algemene vragen


Wat is homoseksualiteit?
Homoseksualiteit werd in het verleden homofilie genoemd. Letterlijk betekent dit "gelijk" (homo) en "houden van" (fiel). Voor een lange tijd werd het als een ziekelijke drang om seksuele handelingen met hetzelfde geslacht uit te voeren. Het werd dus als (psychische) ziekte beschouwd. Later is de klinische term homofilie vervangen door homoseksualiteit, omdat men begon te begrijpen dat het niet beschouwd kon worden als een ziekte. Vandaar dat homofilie van de lijst psychische stoornissen is verwijderd. Immers, homoseksuelen kunnen een relatief normaal leven leiden en schaden henzelf en de omgeving niet door van hetzelfde geslacht te houden.

Eenvoudig gezien is homoseksualiteit dus te beschrijven als het houden van, het verliefd worden op of het vallen op hetzelfde geslacht. Bij het begrijpen van homoseksualiteit kun je het beste vanuit het perspectief van heteroseksuelen kijken. Het is precies hetzelfde, maar in plaats van twee mensen van verschillende geslachten is er sprake van twee mensen van hetzelfde geslacht. Mannelijke homoseksuelen worden homo(fiel) genoemd, vrouwelijke homoseksuelen worden ook wel lesbienne of lesbo genoemd.

Hoe ontstaat homoseksualiteit?
Op deze vraag weet vrijwel geen enkele wetenschapper antwoord te geven. De meningen lopen sterk uiteen. Men vermoedt echter dat er sprake kan zijn van genetische 'afwijkingen', biologische factoren voor de geboorte of omgevingsinvloeden. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat er sprake is van een combinatie van voorgenoemde oorzaken. Tot nu toe is er voor geen van deze mogelijkheden een bewijs gevonden.

Wel is bekend dat homoseksualiteit niet een keuze is. Dit wordt nogal eens beweerd door onwetende mensen. Ook ontstaat homoseksualiteit niet door een bepaalde opvoeding. Met name ouders zijn bang dat ze hun zoon of dochter verkeerd hebben opgevoed. Dat de zoon teveel 'bemoederd' is of de dochter te veel met haar vader omging. Het is zelfs zo dat tijdens het opgroeien de band tussen moeder en zoon en vader en dochter erg belangrijk is om later een goede binding met een partner te kunnen krijgen. Ook wanneer jongens met poppen spelen of meisjes met typisch jongensspeelgoed spelen zijn vrijwel nietszeggend over het mogelijk ontwikkelen van homoseksualiteit. Als laatste denken veel mensen dat homoseksualiteit het gevolg zou kunnen zijn van negatieve ervaringen met vrouwen/mannen. Ook dit is absoluut niet waar.

Hoe wordt iemand homoseksueel?
Iemand WORDT niet homoseksueel, maar IS dit zeer waarschijnlijk vanaf de geboorte al. Vrijwel alle homoseksuelen proberen uit te leggen dat ze niet op een bepaalde leeftijd homoseksueel zijn geWORDEN, maar dat ze ER ACHTER ZIJN GEKOMEN. "Je WORDT niet homoseksueel, maar BENT het!" Dat het niet een bewuste keuze is, daar zijn alle homoseksuelen het over eens.

Is homoseksualiteit een ziekte?
Nee. Al wordt dit door sommige mensen wel gezegd. Er is medisch en psychisch gezien alleen sprake van een ziekte als een afwijking iemand belemmerd een normaal leven te leiden en/of de patiënt zichzelf of zijn omgeving nadelig beïnvloedt. Dit is zeker niet het geval voor homoseksuelen, want zij kunnen een normaal leven leiden. Bovendien beïnvloeden zij hun omgeving en zichzelf niet door van iemand te houden, ook al is dit iemand van hetzelfde geslacht. Om die reden is een tijd terug homofilie van de lijst psychische stoornissen verwijderd.

Is homoseksualiteit te genezen?
Omdat veel mensen het idee hadden (en soms nog steeds hebben) dat homoseksualiteit een ziekte is, rijst automatisch de vraag of homoseksualiteit te genezen is. Vooral in het verleden is veel geprobeerd om homoseksuelen door middel van verschillende (controversiële) methoden heteroseksueel te maken.

Hoewel sommigen beweren van hun homoseksualiteit genezen zijn, mag aan worden genomen dat de geaardheid niet is te veranderen. Waarschijnlijk is je geaardheid diep geworteld en vrijwel onveranderbaar, net zoals je persoonlijkheid. Velen proberen ondanks hun homoseksuele geaardheid te leven als heteroseksueel. Dit gebeurt wanneer iemand nog niet bewust is van zijn/haar geaardheid, maar ook uit hoop te kunnen veranderen, door sociale druk uit de omgeving of uit angst voor negatieve reacties. Jongeren gaan heteroseksuele relaties aan, volwassenen trouwen toch en krijgen kinderen. Helaas is het een feit dat deze mensen op een bepaald moment in hun leven beseffen dat 'er iets niet goed zit' of er 'iets niet klopt'. Het is dan ook tragisch als iemand kinderen heeft en getrouwd is en er dan pas achter komt homoseksueel te zijn. Dit is voor zowel de persoon zelf als voor de omgeving een erg moeilijke situatie.

Samenvattend kan worden gezegd dat homoseksualiteit niet is te veranderen, maar een eigenschap van iemand is die moet worden geaccepteerd door de persoon zelf, maar ook door de omgeving. Het is van belang homoseksualiteit te zijn als een bepaalde eigenschap van iemand in plaats van een ziekte.

Hoe weet je dat je homoseksueel bent?
Het is moeilijk om op deze vraag een goed antwoord te geven. Eenvoudig gezegd kom je er vanzelf achter dat je homoseksueel bent. Je hebt bijvoorbeeld een relatie met iemand van het andere geslacht, maar hebt het gevoel dat er iets mist of iets niet kopt. Je merkt dat je meer naar knappe mensen van je eigen geslacht kijkt. Je fantaseert over seks met iemand van hetzelfde geslacht. Je raakt opgewonden van iemand van hetzelfde geslacht. Je voelt je verliefd op iemand van hetzelfde geslacht. Seks met iemand van het andere geslacht is bevredigend, maar je voelt er verder weinig bij. Je ziet jezelf later niet met iemand van het andere geslacht samenwonen of trouwen. Relaties houden niet lang stand. Je raakt niet automatisch opgewonden van je partner, alleen als hij/zij het initiatief neemt; "Ik kreeg echt wel een erectie als ze aan me zat, maar werd niet zomaar opgewonden van haar." Allemaal mogelijke aanwijzingen dat je homoseksueel bent, maar de hiervoor genoemde voorbeelden komen OOK bij heteroseksuelen voor. Het is dus moeilijk te zeggen wat de precieze aanwijzingen voor homoseksualiteit zijn. Wat zeker is, is dat je er vanzelf achter komt.

Wanneer weet je dat je homoseksueel bent?
Dit is zeer verschillend. Sommige homoseksuelen beweren dat ze het al vanaf hun geboorte wisten. Anderen noemen de leeftijd 7 of 8. Weer anderen komen erachter tijdens de puberteit, wanneer ze meer geïnteresseerd zijn in het eigen geslacht. Weer anderen komen er pas achter als ze rond de twintig zijn, bijvoorbeeld wanneer ze erachter komen dat heteroseksuele relaties voor hun gevoel niet kloppen. Het is ook mogelijk dat iemand er pas op zeer late leeftijd achter komt. Bijvoorbeeld wanneer hij/zij getrouwd is met iemand van het andere geslacht. Vanzelfsprekend is dit erg moeilijk voor de persoon zelf als zijn/haar omgeving.

Is homoseksualiteit een fase tijdens de puberteit?
Nee. 10-15% van alle jongeren in de puberteit experimenteren met het eigen geslacht. Wellicht ligt dit percentage iets hoger, maar er is nog te weinig onderzoek naar gedaan. Dit experimenteren heeft niet veel met homoseksualiteit te maken, maar met het zoeken naar de eigen identiteit. De meeste jongeren komen er dan ook achter dat ze hetero- of homoseksueel zijn.

Homoseksualiteit daarentegen is geen fase, maar een onderdeel van iemands persoonlijkheid. Wanneer je spreekt van een 'fase', impliceer je dat het voorbij zal gaan. Dit is zeker niet het geval van homoseksualiteit. Het is een blijvende eigenschap van iemand.

Ben je homoseksueel als je met iemand van hetzelfde geslacht hebt gezoend of seks hebt gehad?
Nee. Zoals hierboven ook al werd vermeld, experimenteert 10-15% van alle jongeren met iemand van hetzelfde geslacht. Waarschijnlijk ligt dit percentage zelfs hoger. Vooral tijdens de puberteit zijn jongeren op zoek naar hun identiteit. Ook gieren de hormonen door hun lijf. Omdat het andere geslacht nog 'moeilijk bereikbaar' is en het eigen geslacht niet, komt het nog al eens voor dat jongeren met het eigen geslacht experimenteren. Een groot deel blijkt achteraf heteroseksueel te zijn.

Wanneer je het gevoel hebt dat het zoenen of de seks met iemand van hetzelfde geslacht klopt, of vanzelfsprekend is, dan bestaat de mogelijkheid dat je homoseksueel bent.

Hoeveel komt homoseksualiteit voor?
Na een uitgebreid onderzoek mag je aannemen dat ongeveer 10% van de mensen homoseksueel is. Dit betekent dus dat 1 op de tien mensen homoseksueel is. In Nederland alleen al betekent dit dat hier zo'n 1,6 miljoen homoseksuelen rondlopen. Ter illustratie: in een klas van 30 mensen zitten mogelijk 3 homoseksuelen.

Zijn er verenigingen, instanties, hulporganisaties, etc. voor homoseksuelen?
Ja, en niet zo'n klein beetje ook. De meest bekende organisatie is het COC.

Hoe kom je in contact met andere homoseksuelen?
Veel jongeren hebben in het begin het gevoel dat ze 'de enige' of alleen zijn. Dat dit zeker niet het geval is, mag blijken uit het feit dat 10% van de bevolking homoseksueel is.

Het internet is voor homoseksuele jongeren een uitvinding. Je kunt anoniem met anderen over jezelf praten, informatie vinden over homoseksualiteit of zelfs afspreken. Zoek bij de links naar sites voor homoseksuelen.

Natuurlijk zijn in de wat grotere plaatsen en steden kroegen of discotheken voor homoseksuelen te vinden.

Je kunt ook bij speciale groepen met homoseksuelen terecht. Bijvoorbeeld bij de kringen, waar je in een groepje homoseksuelen zit en erover praat, leuke dingen doet en misschien wel de ware vindt.

Waar moet je op letten bij het afspreken met andere homoseksuelen?
Veel homoseksuele jongeren vinden anonimiteit erg belangrijk, zeker wanneer ze er nog niet voor zijn uitgekomen. Vooral het internet is om die reden erg aantrekkelijk. Je kunt door te chatten met andere homoseksuelen kletsen of afspreken, zonder dat iemand dit van je weet en zonder dat iemand weet wie je bent.

Hoewel in veel opzichten het internet uitkomst biedt voor jongeren die anoniem willen blijven, zitten er ook behoorlijk wat haken en ogen aan. Allereerst weet je nooit met wie je te maken hebt. Iemand kan zich leuker, jonger en aantrekkelijker voordoen dan hij/zij is. Dit kan teleurstelling als gevolg hebben als je elkaar ontmoet. In extremere gevallen kan het zijn dat de persoon met wie je afspreekt iets vervelends van plan is. Om die reden is het dan ook erg belangrijk om langer met iemand te mailen/chatten, zodat je die persoon beter leert kennen. Ook kun je foto's uitwisselen, maar wees ook hier voorzichtig mee, want je geeft dan een stukje anonimiteit uit handen. Besluit je toch met iemand af te spreken, doe dat dan op een OPENBARE PLAATS. Een drukke winkelstraat of een kroeg zijn veel gezelliger en bovendien veiliger voor jezelf dan wanneer je bij iemand thuis afspreekt of op bijvoorbeeld een verlaten parkeerplaats.

Coming-out


Coming-out, wat is dat precies?
In het Nederlands gebruikt men ook wel 'uit de kast komen'. In feite betekent je coming-out het moment dat je anderen vertelt dat je homoseksueel bent. Die anderen kunnen je ouders, familie of vrienden zijn. Veel jongeren kijken erg tegen hun coming-out op en vaak stellen ze het 'uit de kast komen' uit. Dit gebeurt vaak vanwege angst voor negatieve reacties, angst in de steek gelaten te worden, het niet homoseksueel willen zijn (ontkenningsfase), enzovoort. Het ironische is dat de meeste homoseksuelen zich na hun coming-out een stuk beter voelen dan toen ze het geheim hielden.

Hoe vertel ik anderen dat ik homoseksueel ben?
Een moeilijke vraag. Iedereen doet dit op zijn eigen manier. Sommigen wachten op een gepast moment. Bijvoorbeeld wanneer het onderwerp 'homoseksualiteit' wordt besproken in de klas, aan tafel of in de kroeg. Soms flapt iemand het er dan gewoon uit. het probleem is vaak dat wanneer je het besluit te willen vertellen, het onderwerp homoseksualiteit niet aan de orde komt en "je gaat toch niet gezellig aan tafel even de mededeling doen dat je homoseksueel bent?" Voor veel jongeren is de zaak veel moeilijker en durven ze het gewoonweg niet zomaar te zeggen. Het komt zeer vaak voor dat het je simpelweg wordt gevraagd of je homoseksueel bent. Je kunt dan eerlijk antwoord geven als je de persoon vertrouwd. Je kunt ook een brief schrijven en het aan iemand geven. Hoe dan ook, het vertellen en HOE dit moet gebeuren is vaak erg lastig. Toch moet hieraan worden toegevoegd dat wanneer je het iemand hebt verteld, je erg opgelucht zult zijn. Het zal je erg meevallen hoe de meeste mensen reageren. Het zal even wennen zijn voor diegenen aan wie je het verteld, maar ze laten je vrijwel nooit vallen als ze het goed met je voor hebben.

Aan wie moet ik het vertellen?
Aan degene die je het meest vertrouwd. Dit kan een leraar, een vriend of vriendin, een vader of moeder, een broer of zus of een ander familielid zijn. Het is en blijft moeilijk. De angst dat iemand je laat vallen als ze weten dat je homoseksueel bent is vaak erg groot. Het is dan goed te weten dat ouders vrijwel nooit hun kind in de steek zullen laten. Bovendien zullen vrienden en vriendinnen je niet zomaar laten vallen. Voor al deze mensen geldt wel dat ze eraan zullen moeten wennen, zeker als ze nog geen homoseksuelen kennen. Het is dan ook van belang ze uit te leggen (en de meesten zullen dit ook inzien) dat er niets aan jou is veranderd en dat je dezelfde persoon bent als toen ze het nog niet van je wisten.

Seks en veilig vrijen


Ik ben een jongen. Seks met een jongen, hoe moet dat eigenlijk?
Eenvoudig gezegd: dat gebeurt vanzelf. De meeste homoseksuelen laten weten dat het eigenlijk heel natuurlijk en vanzelfsprekend ging. Desalniettemin kunnen we zeggen dat je met een jongen eigenlijk alles kunt doen, mits je dat zelf leukvindt. Je kunt elkaar knuffelen, strelen, zoenen, tongzoenen, aftrekken, pijpen of neuken. Voor jongens spreekt vrijwel alles voor zich, maar rijzen er vraagtekens bij het neuken. Eigenlijk kun je ook bij het neuken zeggen dat wanneer alles ontspannen gebeurt, je het zelf wilt en wanneer je opgewonden bent, dat alles vrijwel vanzelf gaat. Veel jongens moeten echter wennen aan het idee of gevoel of zijn gespannen als ze voor het eerst geneukt zullen worden. Ga het dan niet forceren, andere keer beter. Je kunt 'oefenen' door jezelf te vingeren of je te laten vingeren. Op die manier leer je je kringspier te ontspannen. Anale seks kan erg lekker zijn, maar als je het zelf niet wilt, doe het dan niet. Seks is alleen echt lekker als beide partners het fijn vinden.

Gebruik als je wilt neuken altijd een glijmiddel op waterbasis en een EXTRA DIK condoom (bij het COC te bestellen en overal te koop). De anus is namelijk een bloedrijk gebied en erg makkelijk te beschadigen, wat tot ontstekingen kan leiden. Last but not least: vrij veilig!

Ik ben een meisje. Seks met een meisje, hoe moet dat eigenlijk?
Eenvoudig gezegd: dat gebeurt vanzelf. De meeste homoseksuelen laten weten dat het eigenlijk heel natuurlijk en vanzelfsprekend ging. Desalniettemin kunnen we zeggen dat je met een meisje eigenlijk alles kunt doen, mits je dat zelf leukvindt. Je kunt elkaar knuffelen, strelen, zoenen, tongzoenen, vingeren, beffen of neuken (met een dildo). Het is belangrijk met elkaar te praten over wat je wel en niet wilt en hoe ver je wilt gaan. Dit voorkomt onverhoopte frustraties en teleurstellingen tijdens de seks. Last but not least: wees voorzichtig wanneer een van beiden ongesteld is.

Hoe moet je als homo/lesbo veilig vrijen?
Gebruik als homo altijd een condoom. De kans dat op een seksueel overdraagbare aandoening is groter dan je denkt. Dit geldt ook voor pijpen! Als je als jongen een jongen wilt neuken, gebruik dan een EXTRA DIK condoom en glijmiddel op waterbasis (overal te koop en te bestellen bij het COC of via VJ.)

Gebruik bij het beffen een beflapje en wees extra voorzichtig als een van tweeën ongesteld is.

Veilig vrijen, is dat wel nodig voor lesbo's?
JA! Hoewel de kans dat lesbo's aids aan elkaar kunnen overdragen erg klein is, bestaat hij weldegelijk. Vooral bij het beffen of wanneer een van tweeën ongesteld is, bestaat de kans op besmetting. Bovendien zijn andere seksueel overdraagbare aandoeningen gemakkelijk overdraagbaar.

Ik heb al een tijdje een vaste relatie en wil stoppen met veilig vrijen. Is dat wel verstandig?
Niemand kan die beslissing voor je nemen dan jijzelf. Het is begrijpelijk dat je na een lange tijd bij elkaar te zijn wilt stoppen met veilig vrijen. Wees er zeker van dat je zelf niet met anderen (onveilige) seks hebt en dat hetzelfde voor je partner geldt. Dit laatste is vrijwel niet na te gaan en berust daarom op vertrouwen. De vraag die je jezelf moet stellen is: vertrouw jij erop dat je partner niet (onveilige) seks met anderen heeft?

Is het verstandig om je op AIDS te laten testen?
De beslissing om dit te doen ligt totaal bij jezelf. Heb je onveilige seks gehad en je hebt er geen goed gevoel over, kun je je laten testen. Helemaal als je in het verleden met anderen onveilige seks hebt gehad en je nu met je vaste partner onveilige seks wilt hebben. Het is altijd fijn om te weten dat jij je partner niet 'per ongeluk' besmet met AIDS.

Hoe groot is de kans op het krijgen van AIDS voor homoseksuelen?
Net zo groot als anderen. Het percentage ligt net iets hoger als bij heteroseksuelen, omdat er veel homoseksuelen zijn die onveilige seks hebben met meerdere mensen. Dit begint echter te veranderen omdat homoseksuelen vergeleken met heteroseksuelen veel voorzichtiger zijn geworden. Ooit werd AIDS een 'homoziekte' genoemd, maar het aantal heteroseksuelen dat is besmet is aanzienlijk groter. Tegenwoordig zijn het vooral de heteroseksuelen die het virus verspreiden. Vrij desalniettemin altijd veilig. Je zal niet de eerste zijn die zijn leven heeft ingeruild voor een avondje lol.

Hoe en waar kan ik me op AIDS laten testen?
Je kunt naar je huisarts stappen en hem vertellen dat je je wilt laten testen op AIDS. Dat is een hele stap, maar wel een heel belangrijke. Je huisarts zal vervolgens vragen om welke reden je je wilt laten testen. Vanwege de zwijgplicht van artsen zal verder niemand te weten komen dat je je hebt laten testen. Je zult naar een ziekenhuis of iets dergelijks worden gestuurd waar een buisje bloed van je zal worde afgenomen. Een aantal werkdagen later ontvang je de uitslag. ben je ziekenfonds verzekerd, dan wordt dit bloedonderzoek vergoed. Ben je particulier verzekerd, dan moet je zelf betalen. Dit bedrag kan bij je verzekering teruggevorderd worden.

Je kunt ook naar de GGD of de Rutgherstiching stappen. Hier kun je je anoniem laten testen voor een bepaald bedrag. Kijk in onze adressenlijst voor meer informatie over deze organisaties.

Discriminatie


Wanneer is er sprake van discriminatie?
Vooroordelen en discriminatie worden nogal eens door elkaar gebruikt, maar zijn zeker niet hetzelfde. Vooroordelen heeft eigenlijk iedereen wel. Zo zijn er nog steeds heel veel mensen met vooroordelen ten opzichte van homoseksuelen. De reden daarvoor is meestal onwetendheid. Vooroordelen zijn moeilijk te bestrijden. Meestal verandert iemands idee over homoseksuelen als iemand uit hun omgeving homoseksueel blijkt te zijn.

Er is echter sprake van discriminatie wanneer iemand vanwege vooroordelen actie onderneemt tegen anderen. Er is bijvoorbeeld sprake van discriminatie wanneer je buiten wordt gesloten, uit wordt gescholden of niet wordt aangenomen na een sollicitatiegesprek, alleen maar omdat je homoseksueel bent. Discriminatie is strafbaar en wanneer je gediscrimineerd wordt, kun je dus actie ondernemen.

Wat kan ik doen als ik gediscrimineerd word?
Je kunt aangifte doen bij de politie, want discriminatie is een strafbaar feit. Je kunt melding doen bij het Meldpunt Discriminatie Internet wanneer je op het internet discriminerende sites tegenkomt.

Geloof


Kun je tegelijkertijd homoseksueel en gelovig zijn?
Ja. Je bent wie je bent en dat is goed zo. Homoseksualiteit is geen ziekte en kan niet 'genezen' worden. Al zullen er (gelovige) mensen zijn die het daar niet mee eens zijn. Er zijn verschillende interpretaties van religieuze teksten. Zit je in de knoop met je geaardheid en je geloof, dan kun je altijd eens met een vertrouwenspersoon binnen je geloof praten. Dit kan een dominee, schoolpastor, rabbijn, imam of iemand anders zijn, afhankelijk van je geloof. Als je geen vertrouwen in deze persoon hebt of als je merkt dat zijn of haar idee over homoseksualiteit niet goed voor je is, dan kan je ook contact opnemen met bijvoorbeeld je huisarts. Je huisarts zou je kunnen doorverwijzen naar iemand waar je mee kunt praten. Je kunt ook altijd terecht bij leeftijdgenoten die in eenzelfde situatie zitten. Er zijn verschillende verenigingen en initiatieven voor homoseksuele jongeren en geloof.

Waar vind ik gelovige homoseksuelen?
Er zijn verschillende verenigingen en organisaties die zich richten op het ondersteunen van gelovige homo's. Sommige organisaties zijn gericht op één religie, andere organisaties richten zich op meerdere geloven en culturen. De vereniging van christelijke homo's en lesbiennes, CHJC, is een voorbeeld van een vereniging met als doel mensen met een christelijke levensovertuiging samen te brengen en de integratie van homoseksuelen binnen de kerk te bevorderen. Ook de vereniging ContrariO biedt door het hele land de mogelijkheid om andere christelijke homo's, lesbiennes of mensen die nog niet zeker weten wat hun geaardheid is te ontmoeten. Naast landelijke organisaties zijn er ook regionale initiatieven, zoals Veilige Haven. Veilige Haven ondersteunt homo's, lesbiennes en transgenders van allerlei culturen en geloven in de omgeving van het multiculturele Amsterdam. Ook als je moslim bent zijn er plekken waar je lotgenoten kunt ontmoeten en met elkaar over het geloof en geaardheid kunt praten. Een voorbeeld is Haardvuur Avond, dat is opgericht door een Nederlandse groep moslims die homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn.

Vrienden van homoseksuelen


Ik vermoed dat een vriend(in) van me homoseksueel is. Wat moet ik wel en niet doen?
Je kunt als eerste voorzichtig door laten schemeren dat je totaal niks tegen homoseksuelen hebt. Dit kun je bijvoorbeeld doen door te zeggen "Ik hoorde laatst dat een kennis van me homoseksueel is. Hij is heel erg leuk en ik snap niet dat sommige mensen zo moeilijk doen over homoseksualiteit." Homojongeren zijn erg bang voor negatieve reacties. Door te laten weten dat je er geen moeite mee hebt, ontstaat er een soort vertrouwensband. Het is goed mogelijk dat je vriend(in) dan direct laat weten dat hij/zij homoseksueel is. Gebeurt dit niet, dan kun je later voorzichtig vragen: "Je hebt nog steeds niet een vriend(in) hè? Val je misschien op mannen/vrouwen?" Het is belangrijk om je te realiseren dat de mogelijkheid bestaat dat je het totaal bij het verkeerde eind hebt en dat je vriend(in) je uitlacht of zelfs kwaad wordt. Deze reactie is ook mogelijk als je vriend(in) het nog niet geaccepteerd heeft of dat hij/zij er nog niet voor uit wil komen. Ga dan niet doorzeuren en laat het daarbij. Niets is vervelender voor iemand die er nog niet voor uit wil komen dat anderen er over door blijven zeuren. Hou in je achterhoofd dat jij er geen punt van maakt of iemand homoseksueel is, maar dat iemand die daadwerkelijk homoseksueel is er misschien wel moeite mee heeft.

Een vriend(in) van me is homoseksueel. Valt hij/zij nu op me?
Theoretisch is dit natuurlijk mogelijk, maar de kans is erg klein. Je zult niet de eerste vriend/vriendin zijn van een homojongere die bang is besprongen te worden. Veel homoseksuelen laten weten dat ze een goede vriend(in) van hetzelfde geslacht hebben. Ze worden echter verliefd op anderen en moeten er soms niet aan denken om iets met hun goede vriend(in) te beginnen. Stel je het volgende eens voor: jij hebt een goede vriend(in) van het andere geslacht. Wil jij dan automatisch iets met hem/haar beginnen? In de meeste gevallen waarschijnlijk niet. Je kunt het natuurlijk gewoon vragen! Waarschijnlijk krijg je een antwoord als "Ja daaaag egotrippertje! Zo knap ben je nou ook weer niet." Mocht je vriend(in) nou toch vertellen dat hij/zij je leuk vindt, laat dan weten dat die gevoelens niet wederzijds zijn en dat dit bijvoorbeeld niet verwonderlijk is omdat je nog nooit gevoelens voor hetzelfde geslacht hebt gehad. Ga hem/haar niet vernederen, want je vriend(in) kan er immers ook niks aan doen dat jij zo aantrekkelijk bent.

Een vriend(in) van me heeft verteld dat hij/zij homoseksueel is. Wat verandert er nu?
In feit niets. Je vriend(in) is nog steeds dezelfde persoon die je voor zijn/haar coming-out kende. Nog steeds spontaan, verlegen, grappig, serieus enz. Het enige wat in wezen is veranderd is dat je vriend(in) tijdens bijvoorbeeld het stappen naar iemand van hetzelfde geslacht zoekt. Je vriend(in) zal misschien verkering krijgen met iemand van hetzelfde geslacht.

Ouders (of verzorgers) van homoseksuelen

Ik vermoed dat mijn kind homoseksueel is. Hoe begin ik hierover?
Het is heel erg belangrijk om je kind al vroeg duidelijk te maken dat je niets tegen homoseksuelen hebt. Misschien heeft u er wel wat moeite mee, maar laat dit vooral niet doorschemeren. Het is belangrijk voor uw kind om te weten dat hij/zij in ieder geval geaccepteerd zal worden door zijn/haar ouders. Voor een homojongere is er niets vervelender dan de angst niet geaccepteerd te worden door zijn/haar ouders. Vraag liever niet expliciet naar een vriendje of vriendinnetje, maar: "Heb je misschien een leuke jongen/meid op het oog? Of misschien een meisje/jongen?". Wanneer uw kind heteroseksueel is, zal hij/zij u uitlachen of kwaad worden. Is uw kind echter homoseksueel, dan is het fijn om te weten dat er rekening wordt gehouden met het feit dat hij/zij homoseksueel zou zijn. Voorzichtig vragen kan dus, maar ga het niet forceren. Ga bovendien niet druk uitoefenen door vragen te stellen als "heb je nou nog niet eens een vriendje/vriendinnetje?"

Mijn kind heeft het me pas verteld en ik heb moeite met zijn/haar geaardheid. Is dit erg?
Nee. Uw kind heeft al een hele tijd met zichzelf in de knoop gezeten en is er na een lange en moeilijke periode eindelijk achter dat hij/zij homoseksueel is. Wanneer het vervolgens plotsklaps aan u wordt verteld kan niemand verwachten dat u het ineens makkelijk vindt. Waarschijnlijk moet u ook eerst wennen aan het idee. Praat hier met uw kind over, maar geef uw kind geen schuldgevoel. Heeft u vragen over homoseksualiteit, dan kunt u die vraag aan uw kind voorleggen. Hij/zij weet per slot van rekening vrijwel zeker een antwoord te geven. Naarmate de weken/maanden/jaren vorderen, zult u erachter komen dat er eigenlijk vrij weinig is veranderd. Waarschijnlijk valt het u op dat sinds uw kind voor zijn/haar homoseksualiteit is uitgekomen, hij/zij zich veel beter voelt. Na een tijdje zult u helemaal aan het idee gewend zijn en hebt u het toekomstbeeld van uw kind aan kunnen passen.

Hoe laat ik mijn kind merken dat ik voor hem/haar klaar sta?
Simpelweg door dat te zeggen. Laat uw kind weten dat u altijd bereid bent over zijn/haar problemen te praten. Laat weten dat als uw kind met vragen zit hij/zij altijd bij u terecht kan. Het is voor een homoseksuele jongere heel belangrijk te weten dat 'in ieder geval zijn/haar ouders erachter staan.'

Ik heb een negatief beeld gekregen van het zogenaamde 'homoseksuele wereldje'. Ziet dat wereldje eruit zoals de media haar presenteert?
Dat ligt aan wat u gezien heeft. Waarschijnlijk heeft u een compleet overtrokken en stereotiep beeld te zien gekregen. Veel homojongeren storen zich aan het beeld dat de media voorschotelt: blote mannen/vrouwen, losbandigheid, extravagantie en shockeren. Het is dan ook belangrijk te weten dat dit maar een klein deel van alle homoseksuelen is. De meeste jongens en meiden leiden een relatief normaal bestaan. Ze gaan studeren, stappen met vrienden en vriendinnen, samenwonen, werken, wellicht trouwen. Omdat dit laatstgenoemde beeld er net zoals de 'gewone heterowereld' uit ziet, vinden de media dit niet interessant genoeg om uit te zenden. Samengevat: de homoseksuelen die door de media gepresenteerd worden, zijn niet representatief voor de meeste homoseksuelen. Laatstgenoemden leven een relatief normaal leven.

Zal mijn kind een moeilijk leven krijgen en wordt hij/zij wel gelukkig?
De meeste ouders kunnen op den duur wel overweg met het feit dat hun kind homoseksueel is. Wel zijn de meeste ouders bang dat hun kind niet gelukkig wordt. Dit is een heel vanzelfsprekende, maar ongegronde gedachte. Hoewel hier en daar de intergratie van homoseksuelen erg moeilijk verloopt, mag Nederland trots zijn op het feit dat de integratie van homoseksuelen ontzettend is verbeterd. Hoewel hier en daar nog steeds sprake is van negatieve reacties en in sommige situaties zelfs van discriminatie, mag je ervan uitgaan dat homoseksuelen in Nederland het goed hebben. Uw kind kan net zo gelukkig worden als wanneer hij/zij heteroseksueel zou zijn. Samenwonen, verloven, trouwen, kinderen adopteren, het kan tegenwoordig (terecht) allemaal.

1