Disclaimer


verliefde-jongens.nl (VJ)

VJ stelt het op prijs dat je een bezoek brengt aan onze website. Hoewel de informatie op deze website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in teksten, uitvoering, afbeeldingen, of andere informatie op deze website te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wat en voor wie is VJ?

VJ is online voor homoseksuele jongeren tot en met 26 jaar. (Ook hetero's zijn uiteraard van harte welkom!)

Hier heb je de mogelijkheid om in contact te komen met jongens van jouw leeftijd en met dezelfde gevoelens zoals jij. Ook vind je hier misschien wel interessante links en tips die jouw verder kunnen helpen.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website, te weten alle teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan VJ. Tenzij anders aangegeven.

Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van VJ.

Het copyright op de foto's op de VJ fotopagina ligt bij de eigenaren zoals op de foto's aangegeven. Bij foto's zonder copyrightaanduiding, ligt de copyright automatisch bij de betreffende die op de foto staat afgebeeld of fotograaf. Sommige foto's worden ons door derden toegezonden waardoor VJ niet altijd het copyright kan achterhalen. Mocht een foto zonder toestemming gepubliceerd zijn, vernemen wij dat graag en zullen we de betreffende foto direct verwijderen.

Personen en namen

Alle personen en namen, genoemd in verhalen op deze website, zijn vrij bedacht. Alle overeenkomsten met eventuele bestaande personen zijn toevallige overeenkomsten. VJ verstrekt geen e-mailadressen of andere gegevens die betrekking hebben op haar bezoekers aan derden voor welke doeleinden dan ook.

Bij plaatsing van illegaal materiaal of eventuele andere criminele activiteiten, zal VJ wel gegevens verstrekken aan Justitie.

Virussen en veiligheid

VJ's website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze website kan tevens links bevatten naar niet-VJ sites. VJ is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze websites.

Je vragen, suggesties en commentaar

VJ zal de door jouw verstrekte informatie enkel voor eigen (marketing-)doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

Links

Het is mogelijk een link op VJ te plaatsen, het enige wat wij hiervoor van jouw verwachten is een tegenlink op jouw website naar VJ. Webpagina's met kinderpornografische afbeeldingen worden uiteraard niet bij VJ geplaatst. Wordt een webpagina met kinderpornografisch materiaal toch bij VJ voor plaatsing aangeboden, maken wij hiervan direct melding bij het Meldpunt Kinderporno. Mocht na een plaatsing van een link blijken dat deze onder een andere vermelding bij ons werd aangeboden en naderhand gewijzigd werd in een kinderpornowebsite, wordt deze link direct van onze website verwijderd en maken wij hiervan melding bij het Meldpunt Kinderporno. Wij verzoeken onze bezoekers daarom vriendelijk deze links direct bij VJ te melden.

VJ is verder niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele gelinkte webpagina's. Voor klachten over een gelinkte website, verzoeken wij jullie contact op te nemen met de webmaster van de betreffende website.

Door VJ verzonden e-mail

Door VJ verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaarmaken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. VJ staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de jouw toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

VJ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van oproepen, verhalen en/of berichten die door bezoekers zijn ingezonden of op het forum worden geplaatst. Plaatsing van een oproep, persoonlijk verhaal en/of bericht wil niet zeggen dat VJ eventuele claims ondersteunt, of het eens is met de inhoud. VJ behoud zich het recht voor ingezonden oproepen, verhalen en/of berichten in te korten, te wijzigen om ze geschikt te maken voor publicatie, of ze te verwijderen.

Laatste wijziging: 01-05-2012

1