Informatief » misbruikt! En nu?


Wat is seksueel misbruik?
Onder seksueel misbruik van mannen verstaan wij elke vorm van of confrontatie met seks of seksueel getinte handelingen tegen je wil. Dus niet alleen ongewenste aanrakingen, gedwongen masturbatie, aanranding of verkrachting. Maar ook porno moeten kijken, toe moeten kijken als iemand masturbeert of seksuele handelingen moeten verrichten voor de webcam. Zelfs gedwongen of gemanipuleerd worden jezelf naakt aan iemand te tonen, valt onder seksueel misbruik.

Praat erover!
Als je het gevoel heb dat je slachtoffer bent geworden van seksueel misbruik, negeer dit dan niet. Doe er iets mee! Praat erover!

Nu komt vaak ook het tweede probleem van een coming-out'er om de hoek kijken: vaak weet de omgeving nog niet dat hij of zij homo is! En ga dan maar eens vertellen wat je is overkomen. Vertellen dat je homo bent is vaak al een drempel. Vertellen dat je daardoor ook nog eens misbruikt bent is vaak echt teveel.

Met wie?
Als je het niet aan je naaste omgeving (familie en vrienden) durft te vertellen, doe het dan ergens anders. Er zijn genoeg organisaties waar je binnen kunt lopen en waar je je verhaal kwijt kan. Zowel over je homoseksualiteit als over je ervaring met seksueel misbruik. Het Centrum Seksueel Geweld heeft door het land heen op verschillende locaties afdelingen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen waar je als slachtoffer naartoe kunt voor hulp. Er staan daar multidisciplinaire teams klaar die zowel medische zorg, psychische zorg als juridische hulp bieden. Ze zijn te bereiken via 0800-0188.

Jouw verhaal kwijt kan zeker ook anoniem. Er zijn genoeg mogelijkheden om anoniem je verhaal te doen, zoals lotgenotencontact op lotgenotenseksueelgeweld.nl maar ook andere chats zoals op helpwanted.nl (bij online seksueel misbruik), watchnederland.nl (bij uitbuiting/loverboys) of verbreekdestilte.nl (Slachtofferhulp Nederland). Zij bieden een luisterend oor en kunnen je verder helpen en adviseren.

Ook kun je contact opnemen met VJ. VJ doet niet aan opvang of hulpverlening, maar kan je wel helpen om de volgende stappen te zetten.

Links - Seksueel misbruik

Kindermishandeling
Site over kindermishandeling. Bevat ook veel informatie over protcollen, kenmerken van mishandeling, etc.

Wat is sexting?
Sexting is een begrip dat nog niet zo lang gebruikt wordt. De term sexting is een combinatie van de Engelse woorden 'sex' (seks) en 'texting' (sms'jes verzenden). Sexting is het verzenden (en ontvangen) van seksueel getinte beelden of tekstberichten door middel van een mobiele telefoon of internetapplicaties zoals WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram en Twitter. De risico's van sexting zijn letterlijk grenzeloos.

Sexting is spannend, leuk en gevaarlijk tegelijk
Als sexting beelden door anderen verspreid worden zijn de gevolgen niet te overzien. Precies op dit punt ontstaat de problematiek rondom sexting. Zolang de beelden binnen een gelijkwaardige relatie uitgewisseld worden en daar blijven, lopen verzender en ontvanger weinig risico en kan het zelfs ervaren worden als een meerwaarde voor de relatie. Het wordt een ander verhaal als die sexy foto of dat pikante filmpje van jou door anderen verspreid wordt via social media. Waarschijnlijk is dit beeldmateriaal in vertrouwen verstuurd en zonder toestemming openbaar gemaakt. Degene die te zien is op de sexting beelden verliest er de controle over. Dit kan grote gevolgen hebben. Denk maar aan (cyber)pesten, ernstig persoonlijk leed, schooluitval, schaamte, problemen bij het vinden van een baan, angst, onzekerheid en in sommige gevallen neiging tot zelfdoding. Daarnaast verkeer je als geportretteerde in een chantabele positie wat je nog kwetsbaarder maakt.

Versturen en verspreiden van sexting beelden
Voordat we massaal gebruik maakten van smartphones, werden vooral seksueel getinte tekstberichtjes verstuurd. Maar nu in 2014 zijn sexy foto's of filmpjes vaak onderdeel van sexting. De opkomst van de smartphone maakt het makkelijk om sexy beelden te verzenden en ontvangen. Naast de smartphone worden computers en laptops ook vaak gebruikt, om sexy beelden te maken en te versturen. Dat versturen gaat dan via allerlei internetapplicaties (apps). Een voorbeeld van internetapplicaties die gebruikt worden zijn smartphone apps zoals WhatsApp, Ping en Tinder of sociale netwerksites zoals Facebook, YouTube, Instagram en Twitter. Ook het hebben van 'virtuele seks' via bijvoorbeeld Skype valt onder de term sexting. Deze optelsom kan samengevat worden onder de term social media, wat een verzamelnaam is voor internettoepassingen waarmee informatie uitgewisseld kan worden.

Jongeren en social media
Social media is erg belangrijk voor jongeren. Zo benoemt Prof. Dr. Leo Van Audenhove, Directeur Mediawijs.be, het belang van social media voor jongeren. Via social media communiceren ze, kunnen ze zich op een creatieve wijze uitdrukken en ontwikkelen ze hiermee een eigen online- en offline- identiteit. 'Het heeft weinig zin hier een verbiedende houding aan te nemen. Omgaan met sociale media leert jongeren immers op een speelse wijze omspringen met media in de brede zin van het woord. Bovendien werken ze op deze manier aan ruimere computer- en mediacompetenties die ze nodig hebben in hun opleiding, hun beroepstraject en hun sociale leven' (Walrave & Van Ouytsel, 2014, p.6). Begeleiding van jongeren door docenten, ouders, jeugdwerkers en andere opvoeders bij het ontdekken en gebruiken van social media is belangrijk. Zij hebben een belangrijke taak om jongeren mediawijs te maken.

Bron: www.onuitwisbaar.nu1